Karang Taruna NYIUR MELAMBAI Desa Kampung Hilir

Pengurus karang taruna Nyiur Melambai

Desa Kampung Hilir

 

KETUA                           :  BENNY AFFANDI

WAKIL KETUA              :  RISTU ANDIKA

SEKRETARIS                 :  MUHAMMAD AKHYAR

BENDAHARA               :  WARDANI

 

  • SEKSI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

IKHWAN, S.pd

IRA HARYANI

 

  • SEKSI BIDANG OLAH RAGA  DAN KESEHATAN

JUMADI

M. FIRDAUS, S.pd

 

  • SEKSI BIDANG HUMAS DAN KEMITRAAN 

M. TAUFIQURRAHMAN

SRI WIDODO

 

  • SEKSI BIDANG SENI BUDAYA DAN KESENIAN  

HERLENNY WATI

DENY MARYADI

 

  • SEKSI BIDANG KEAGAMAAN/ KEROHANIAN

HAKURRAHMAN

HERMAN

 

  • SEKSI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

EDY SUSANTO

BAYU DIRGANTARA

 

  • SEKSI BIDANG EKONOMI DAN UKS

SUBEIDI

JUNIARTI